Juzuk 1 & 2

1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan)
2. Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)

Juzuk 3

3. Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran)

Juzuk 4 & 5

4. Surah An-Nisaa’ (Wanita)

Juzuk 6

5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan)

Juzuk 7

6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan)

Juzuk 8

7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)

Juzuk 9

8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)

Juzuk 10

9. Surah At-Taubah (Pengampunan)

Juzuk 11

10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)

Juzuk 12

11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)

Juzuk 13

13. Surah Ar-Ra’d (Guruh)
14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)

Juzuk 14

15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
16. Surah An-Nahl (Lebah)

Juzuk 15

17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
18. Surah Al-Kahfi (Gua)

Juzuk 16

19. Surah Maryam (Siti Maryam)
20. Surah Taahaa

Juzuk 17

21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi)
22. Surah Al-Hajj (Haji)

Juzuk 18

23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman)
24. Surah An-Nuur (Cahaya)

Juzuk 19

25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)
27. Surah An-Naml (Semut)

Juzuk 20

28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)

Juzuk 21

30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)
31. Surah Luqman (Luqman)
32. Surah As-Sajdah (Sujud)
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)

Juzuk 22

34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)
35. Surah Faatir (Pencipta)
36. Surah Yaasin

Juzuk 23

37. Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)
38. Surah Saad
39. Surah Az-Zumar (Rombongan)

Juzuk 24

40. Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman)
41. Surah Fussilat (Dijelaskan)

Juzuk 25

42. Surah Asy-Syuraa (Mesyuarat)
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap)
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)

Juzuk 26

46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
48. Surah Al-Fath (Kemenangan)
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
50. Surah Qaaf
51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)

Juzuk 27

52. Surah At-Tur (Bukit)
53Surah An-Najm (Bintang)
54. Surah Al-Qamar (Bulan)
55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
57. Surah Al-Hadid (Besi)

Juzuk 28

58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu)
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
61. Surah As-Saf (Barisan)
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)
65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak)
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)

Juzuk 29

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)
68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.)
72. Surah Al-Jin (Jin)
73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut)
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung)
75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat)
76. Surah Al-Insaan (Manusia)
77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)

Juzuk 30

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)
79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)
80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)
81. Surah At-Takwiir (Menggulung)
82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah)
83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam)
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi)
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
90. Surah Al-Balad (Negeri)
91. Surah Asy-Syams (Matahari)
92. Surah Al-Lail (Malam)
93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi) 11 Ayat
94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 8 Ayat
95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 8 Ayat
96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah) 19 Ayat
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 5 Ayat
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) 8 Ayat
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 8 Ayat
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) 11 Ayat
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat) 11 Ayat
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) 8 Ayat
103. Surah Al-‘Asr (Masa) 3 Ayat
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) 9 Ayat
105. Surah Al-Fiil (Gajah) 5 Ayat
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) 4 Ayat
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) 5 Ayat
108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) 3 Ayat
109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 6 Ayat
110. Surah An-Nasr (Pertolongan) 3 Ayat
111. Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) 5 Ayat
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 4 Ayat
113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari) 5 Ayat
114. Surah An-Naas (Manusia) 6 Ayat